TIn tức - sự kiện

Công văn số 15844/SXD-PTN&TTBĐS ngày 05/12/2019 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 94/134 căn nhà biệt thự liên lập tại dự án Khu nhà ở quy mô 4,8ha tại phường An Phú, Quận 2 (06/12/2019)
Quyết định số 1986/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1988/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1989/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1990/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1991/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Thông báo số 15717/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Thông báo số 15716/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Thông báo số 15715/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1996/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Quyết định số 1997/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2019)
Thông báo số 04/TB-HĐXDNƠXH ngày 05/12/2019 của Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước về việc bổ sung kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khối nhà A và B chung cư số 35 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú (địa chỉ liên hệ) tại số 118 lô C chung cư Ấn Quang, Phường 9, Quận 10 (06/12/2019)
Quyết định số 1975/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/12/2019)
Quyết định số 1974/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/12/2019)
Quyết định số 1973/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/12/2019)
Quyết định số 1976/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/12/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/12/2019)
Thông báo số 15509/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/12/2019)