Thông tin nhà ở xã hội

Tin bài đang cập nhật ...

CHI TIẾT THÔNG TIN NHÀ Ở XÃ HỘI

title Chi tiết thông tin nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc (cho thuê 49 năm)
Thứ sáu, 20/07/2018, 07:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc

1

Tên dự án

Dự án Nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc.

2

Địa điểm xây dựng dự án

Lê Tấn Bê, KP2, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM.

3

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành.

4

Địa chỉ liên lạc:

113/89 An Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM.

5

Địa chỉ nộp đơn đăng ký:

113/89 An Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM.

6

Tiến độ thực hiện dự án:

  • Khối E đã thi công đến tầng 4. Dự kiến đến tháng 12/2018 sẽ bàn giao.
  • Khối D đã hoàn thành ép cọc, đang thi công phần móng. Dự kiến sẽ hoàn thành khối D vào tháng 6/2019.
  • Khối B, C đang thi công ép cọc. Dự kiến đến tháng 12/2019 bàn giao khối C, tháng 6/2020 bàn giao khối B.

7

Quy mô dự án:

Gồm: 4 khối B, C, D, E:

  • Cấp công trình : cấp II.
  • Số tầng cao: 1 bán hầm + 5 tầng + mái che thang.

8

Chiều cao xây dựng:

22,8 m.

9

Diện tích xây dựng 4 khối B, C, D, E:

7.967 m2.

10

Diện tích sàn xây dựng (m2):

51.831,7 m2 (bao gồm tầng bán hầm, mái che thang).

11

Số lượng, diện tích căn hộ:

930, trong đó:

  • Khối B: 250 căn, diện tích 43,5 m2;
  • Khối C: 250 căn, diện tích 43,5 m2;
  • Khối D: 215 căn, diện tích 36,4 m2;
  • Khối E: 215 căn, diện tích 36,4 m2.

12

Giá cho thuê tạm tính (triệu đồng):

491 - 587 trong thời gian 49 năm.

13

Thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký:

Từ tháng 6/2018 và kết thúc khi cho thuê hết số lượng căn hộ nêu trên.

14

Thời điểm bắt đầu cho thuê:

Là thời gian bắt đầu ký Hợp đồng thuê kể từ ngày nhận văn bản phê duyệt của Sở Xây dựng.

Số lượng lượt xem: 3592

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Kế hoạch số 8884/KH-SXD-QLN&CS ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng về triển khai xét duyệt và bàn giao 152 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại dự án Nhà ở xã hội, số 35 đường Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q.Bình Tân (22/08/2018)
Công văn số 9749/SXD-QLN&CS ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng v/v triển khai bố trí NƠXH thuộc SHNN năm 2018, đối với 152 căn hộ thuộc thẩm quyền xét duyệt của Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua NOXH thuộc SHNN tại chung cư số 35 Hồ Học Lãm, Q.Bình Tân (22/08/2018)
Mẫu đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội và các biểu mẫu kèm theo (27/10/2017)
Mẫu đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và các biểu mẫu kèm theo (27/10/2017)
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. (27/10/2017)
Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (27/10/2017)
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (27/10/2017)
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (27/10/2017)
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014 (27/10/2017)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Kế hoạch số 8884/KH-SXD-QLN&CS ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng về triển khai xét duyệt và bàn giao 152 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại dự án Nhà ở xã hội, số 35 đường Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q.Bình Tân (22/08/2018)
Công văn số 9749/SXD-QLN&CS ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng v/v triển khai bố trí NƠXH thuộc SHNN năm 2018, đối với 152 căn hộ thuộc thẩm quyền xét duyệt của Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua NOXH thuộc SHNN tại chung cư số 35 Hồ Học Lãm, Q.Bình Tân (22/08/2018)
Mẫu đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội và các biểu mẫu kèm theo (27/10/2017)
Mẫu đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và các biểu mẫu kèm theo (27/10/2017)
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. (27/10/2017)
Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (27/10/2017)
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (27/10/2017)
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (27/10/2017)
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014 (27/10/2017)