Thông tin bổ nhiệm

Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà tại Dự án Khu dân cư phía bắc rạch Bà Bướm, Quận 7 (JAMONA CITY) (18/11/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/11/2019)
Quyết định số 1851/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Quyết định số 1850/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Quyết định số 1849/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Quyết định số 1848/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ X/2019) (16/11/2019)
Thông báo số 14130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14394/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14241/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14690/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14689/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Công văn số 14576/SXD-PTN&TTBĐS ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 48 căn hộ tại Chung cư B2 Trường Sa thuộc Khu nhà ở chung cư Trường Sa - Cù Lao Chà số 2-10 đường Trường Sa, phường 17, Quận Bình Thạnh (16/11/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 10/2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019) (16/11/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (tháng 11 năm 2019) (14/11/2019)
Thông báo số 14574/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/11/2019)
Công văn số 14389/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 195 căn hộ chung cư (Khối E) tại Dự án Khu nhà ở thuộc Khu định cư số 04, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (14/11/2019)
Công văn số 14382/SXD-VLXD ngày 08/11/2019 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (14/11/2019)
Quyết định số 1832/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/11/2019)
Quyết định số 1831/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/11/2019)