Thanh tra Sở

Công văn số 12991/SXD-TT ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (16/10/2019)
Hội nghị ký kết và ban hành Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện (16/10/2019)
Hội nghị xây dựng Đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (29/07/2019)
Giao lưu trực tuyến chủ đề “Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng” (28/12/2018)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2018 (02/12/2018)
Sở Xây dựng tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018” (26/11/2018)
Công khai tổ chức vi phạm hành chính (04/10/2018)
Công khai tổ chức vi phạm hành chính (04/10/2018)
Quyết định 586/QĐ-SXD-TT ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng về ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (18/05/2018)
Kế hoạch số 20464/KH-SXD-TT ngày 29/12/2017 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (09/01/2018)
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng 9 tháng đầu năm 2017 (25/09/2017)
Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 (24/09/2017)
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật 9 tháng đầu năm 2017 (23/09/2017)
Công bố thông tin về tình hình xây dựng và vận hành chung cư Viên Ngọc Phương Nam tại số 125/20 đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8 (14/03/2017)
Giảm ùn tắc giao thông cần giải pháp tổng hợp (05/01/2017)
Lễ công bố trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/08/2016)
Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (04/05/2016)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh: 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (24/02/2016)
Hội thao lực lượng Thanh tra ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lần II – năm 2015 (17/12/2015)
Công khai Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng (21/11/2015)