Thủ tục hành chính

Cấp Phép Xây Dựng

Giám Định Tư Pháp Xây Dựng

Hoạt Động Xây Dựng

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân người nước ngoài hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án (25/09/2019)
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (22/07/2019)
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp CCHN cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời gian hiệu lực) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án (22/07/2019)
Thủ tục cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ năng lực cũ, bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực) đối với: Tổ chức khảo sát xây dựng; Tổ chức lập quy hoạch xây dựng; Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng công trình; Tổ chức giám sát thi công xây dựng (25/09/2019)
Thủ tục cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án (22/07/2019)
Thủ tục cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: Tổ chức khảo sát xây dựng; Tổ chức lập quy hoạch xây dựng; Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng công trình; Tổ chức giám sát thi công xây dựng (22/07/2019)
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C (22/07/2019)

Khiếu Nại Và Tố Cáo

Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhà Ở

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (22/07/2019)
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Khoạn Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn...) (22/07/2019)
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha (22/07/2019)
Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố (22/07/2019)
Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ (22/07/2019)
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố (22/07/2019)
Thủ tục thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai (22/07/2019)
Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/07/2019)

Phát Triển Đô Thị

Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Vật Liệu Xây Dựng