Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới, thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 128 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (20/03/2018)
Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về xây dựng mới chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (20/03/2018)
Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về xây dựng mới chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (20/03/2018)
Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 1, giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Xây dựng mới chung cư số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 (21/03/2018)
Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2016-2020 (15/05/2018)
Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 của UBND TP.HCM về ủy quyền, phân công cho UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục ĐT cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, XD chung cư mới thay thế chung cư cũ được XD trước năm 1975 (21/03/2018)
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (21/03/2018)
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (21/03/2018)
Thông báo số 94/TB-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư 47 Long Hưng, Phường 7, quận Tân Bình (22/06/2018)
Tổng hợp công tác triển khai của các quận trong năm 2017 (22/06/2018)
Thông báo số 532/TB-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về mời gọi đầu tư xây dựng công trình thương mại - dịch vụ tại khu đất địa chỉ số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (Chung cư 440 Trần Hưng Đạo) (09/03/2018)
Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận Tân Phú (20/03/2018)
Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về thực hiện Chương trình hành động số 30-CtrHĐ/QU ngày 05/5/2017 của Quận ủy Tân Phú về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Kế hoạch số 253/KH-UBND-ĐT ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về cải tạo, sửa chữa chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Tân Bình (20/03/2018)
Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2018 - 2020 (12/12/2018)
Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình (12/12/2018)
Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về mời gọi đầu tư dự án xây dựng mới chung cư tại mặt bằng số 72/2, 72/4 và 72/6 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận (20/03/2018)
Kế hoạch số 7022/KH-UBND-QLĐT ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020 (20/03/2018)