title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tọa đàm “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng”
Thứ hai, 23/09/2019, 01:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô hoạt động xây dựng hàng đầu trong cả nước, trên địa bàn Thành phố có nhiều công trình xây dựng quy mô lớn sử dụng cần trục, trong đó nhiều cần trục hoạt động tại các khu vực có công trình lân cận, dân cư đông. Tuy nhiên, việc sử dụng cần trục tháp vẫn còn nhiều tồn tại gây nguy cơ mất an toàn, làm cộng đồng lo lắng.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011, nhưng qua thời gian áp dụng cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng cần trục chưa cao. Các đơn vị tham gia xây dựng công trình, các đơn vị cung cấp, kiểm định cần trục tháp vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn.

Thực hiện Kế hoạch số 744/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Kế hoạch số 5472/KH-SXD-QLCLXD ngày 10/5/2019 của Sở Xây dựng về Tổ chức các hoạt động của Sở Xây dựng hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Sở Xây dựng lập kế hoạch tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng”, như sau:

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Xây dựng.

- Người chủ trì: Ông Lê Hòa Bình – Giám đốc Sở Xây dựng.

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 26/9/2019.

- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối tượng tham dự: Sở Xây dựng (Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Thanh tra Sở, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trường Trung cấp xây dựng); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát PCCC; các hội nghề nghiệp; các đơn vị hoạt động xây dựng, cung cấp thiết bị, kiểm định; các cơ quan truyền thông…

- Nội dung: Các báo cáo tham luận (dự kiến 05 báo cáo), dự thảo nội dung sửa đổi Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011.

Việc tổ chức Tọa đàm nhằm tìm các giải pháp tăng cường quản lý việc sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng; Tiếp thu rộng rãi các ý kiến góp ý để bổ sung, sửa đổi Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động của các đối tượng liên quan trong quản lý sử dụng cần trục tại các công trường xây dựng; Tạo cơ hội cho các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp, chế tạo, quản lý sử dụng, đơn vị kiểm định và cơ quan quản lý nhà nước phổ biến, trao đổi về những tồn tại, vướng mắc, kinh nghiệm trong quản lý sử dụng cần trục tháp, đề xuất những giải pháp để ngăn ngừa sự cố do sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định pháp luật về việc sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 265
Tin mới hơn
Tin đã đưa