title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 11/05/2020, 09:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản nhà nước ngày 17/11/2016;

Căn cứ Công văn số 834/TTHT-CVCX ngày 19/3/2020  về hỗ trợ đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Theo Công văn số 313/TTĐG ngày 24/3/2020 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh về việc tư vấn, chào thù lao tổ chức đấu giá 850,624m3 gỗ thu hồi.

Sau khi xem xét hồ sơ, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Công tác: Thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh.

2. Tên gói thầu: Tư vấn đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh.

3. Địa điểm tập kết gỗ để đấu giá: Huyện Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nguồn vốn thực hiện: Từ kinh phí thanh lý vật tư thu hồi gỗ qua phương thức thanh lý bán đấu giá.

6. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

7. Tổ chức, đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn đơn vị được chọn đơn vị tư vấn đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không đến thương thảo, ký kết hợp đồng thì Hội đồng bán đấu giá vật tư thu hồi gỗ, củi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh xem xét hủy kết quả được chọn theo quy định.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh được biết và liên hệ trực tiếp Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc ký hợp đồng và triển khai thực hiện đấu giá theo quy định.

(Theo Thông báo số 1643/TB-HTKT ngày 11/5/2020 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 70
Tin mới hơn
Tin đã đưa