title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Thông báo số 313/TB-TTHT ngày 06/02/2020)
Thứ hai, 24/02/2020, 08:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Thông báo số 313/TB-TTHT ngày 06/02/2020)

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 859
Tin đã đưa