title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 880/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 02 năm 2020
Thứ hai, 20/01/2020, 08:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 880/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 02 năm 2020

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 1216
Tin mới hơn
Tin đã đưa