title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 15508/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Thứ ba, 03/12/2019, 01:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 15508/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 107
Tin mới hơn
Tin đã đưa