title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 15503/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 23 năm 2019
Thứ hai, 02/12/2019, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 15503/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 23 năm 2019

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 592
Tin mới hơn
Tin đã đưa