title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 14575/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 22 năm 2019
Thứ ba, 12/11/2019, 02:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 14575/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 22 năm 2019

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 1644
Tin mới hơn
Tin đã đưa