title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 14394/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thứ bảy, 16/11/2019, 02:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 14394/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 186
Tin mới hơn
Tin đã đưa