title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 14242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ X/2019)
Thứ bảy, 16/11/2019, 02:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 14242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ X/2019)

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 76
Tin mới hơn
Tin đã đưa