title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 12240/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 19 năm 2019
Thứ tư, 02/10/2019, 07:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 12240/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 19 năm 2019

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 2717
Tin mới hơn
Tin đã đưa