title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 11598/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 18 năm 2019
Thứ ba, 17/09/2019, 06:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 11598/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 18 năm 2019

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 5218
Tin mới hơn
Tin đã đưa