title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 25 năm 2019
Thứ tư, 25/12/2019, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 25 năm 2019

Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 25 năm 2019 (Ngày sát hạch: 27/12/2019)

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 1532
Tin mới hơn
Tin đã đưa