title Chỉ đạo của lãnh đạo

Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Thứ hai, 27/04/2020, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Để thực hiện thống nhất trên toàn thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các bộ tiêu chí đánh giá an toàn ở các lĩnh vực khác nhau.

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch (theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020);

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn (theo Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020);

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (theo Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020);

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại (theo Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020);

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (theo Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020);

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25/4/2020).

Ngoài ra, ngày 23/4/2020, Sở Y tế TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 2390/SYT-NVY ngày 23/4/2020).

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 211
Tin mới hơn
Tin đã đưa