title Thanh tra Sở

Hội nghị ký kết và ban hành Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện
Thứ tư, 16/10/2019, 01:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng “Trên cơ sở xác định những nguyên nhân chủ yếu và đặc thù quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn từng quận, huyện, Sở Xây dựng chủ động có Kế hoạch liên tịch với Ủy ban nhân dân quận, huyện về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn “nóng”, trọng điểm” tại Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở Kế hoạch liên tịch (mẫu) đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019.

Sở Xây dựng tổ chức “Hội nghị ký kết và ban hành Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện”, cụ thể như sau:

1. Mục đích - Yêu cầu

Tổ chức ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường lực lượng phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Tổ chức lại lực lượng Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên toàn Thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường – xã - thị trấn, Thanh tra Sở Xây dựng đảm nhận chủ yếu việc thanh tra các công trình xây dựng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc trển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch phải đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố được thực hiện đồng bộ, liên tục, kịp thời, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị; tập trung ổn định, không gây xáo trộn về tư tưởng, tâm lý, tình cảm của cán bộ, công chức được phân công thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

2. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

3. Địa điểm: Hội trường lầu 4 Sở Xây dựng (số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3).

4. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Lê Hòa Bình – Giám đốc Sở Xây dựng.

5. Chương trình Hội nghị

 

Thời gian

Nội dung

Phân công

thực hiện

08h00-08h30

Đón tiếp đại biểu

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở.

08h30-08h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình

Thanh tra Sở

08h45-09h15

Báo cáo tóm tắt nội dung Kế hoạch liên tịch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

Thanh tra Sở

 

09h15-10h00

Thảo luận các nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch

- Sở Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

10h00-11h00

Tổ chức ký kết Kế hoạch liên tịch

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

11h00-11h30

Kết luận Hội nghị

Đồng chí Lê Hòa Bình – Giám đốc Sở Xây dựng

 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 583
Tin mới hơn
Tin đã đưa