title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019
Thứ ba, 10/12/2019, 02:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo 4902/TB-HĐTTCC ngày 29/11/2019 của của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019

Thông báo số 4903/TB-HĐTTCC ngày 29/11/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019 (Sở Xây dựng)

Phụ lục 1 - Hướng dẫn làm bài thi môn ngoại ngữ; Phụ lục 2 - Danh mục tài liệu ôn tập  môn kiến thức chung; Phụ lục 3 - Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ)

Thông báo số 4992/TB-SNV ngày 05/12/2019 của Sở Nội vụ về Kế hoạch thu lệ phí phí thi, phát giấy báo dự thi và hướng dẫn làm bài thi cho thí sinh dự thi công chức Thành phố năm 2019

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 1180
Tin mới hơn