title Tình hình huy động vốn

Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (tháng 11 năm 2019)
Thứ năm, 14/11/2019, 01:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (tháng 11 năm 2019)

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 500
Tin mới hơn
Tin đã đưa