Tin nổi bật
Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Thứ sáu, Ngày 01/02/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/1/2019, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; đồng chí Trần Trọng Tuấn - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng chí Hoàng Hải - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng, đại diện các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Xây dựng. 

Video Tổng kết năm 2018 của Sở Xây dựng

Trong năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao và các nhiệm vụ trong chức năng quản lý nhà nước của Sở; với các kết quả cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đã tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Sở, kết quả cụ thể như sau:

+ Ban hành 19.384 văn bản, trong đó: 1.865 Quyết định, 15.594 công văn, 225 Giấy phép xây dựng, 1700 Thư mời.

+ Chủ trì 820 cuộc họp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, cũng như hồ sơ cụ thể, góp phần thúc đẩy công việc được giải quyết đúng quy định, không chậm trễ, không tồn đọng, không để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

+ Tham dự 426 cuộc họp do Thành ủy, Ủy ban nhân nhân Thành phố tổ chức, để báo cáo các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của Sở.

- Công tác giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính: Sở Xây dựng đã nhận 13.148 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết 11.617 hồ sơ hành chính, trong đó: 124 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, mời gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị; 25 hồ sơ chuyển nhượng dự án; 77 hồ sơ xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai; 258 hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án; 387 hồ sơ đấu thầu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định thiết kế dự toán, thẩm định giá nhà ở xã hội, cấp giấy phép thầu nhà thầu nước ngoài; 577 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng, thiết kế cơ sở; 3.662 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 911 hồ sơ quản lý, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 5.596 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề. Hiện đang thụ lý giải quyết 1.531 hồ sơ. Qua kết quả thăm dò sự hài lòng của 9.953 khách hàng, có 8.664 phiếu khảo sát có ý kiến (tỷ lệ 87,05%), tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 96,9%.

- Công tác cải cách hành chính: Thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng: đã cấp 27 Giấy phép xây dựng thực hiện một cửa liên thông điện tử, với tổng diện tích sàn 241.933,09m2, chiếm tỷ lệ 23,9% so với 113 Giấy phép xây dựng đã cấp thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng; đề xuất kiến nghị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng: Giảm từ 3 thủ tục hành chính (Thẩm định thiết kế cơ sở; Thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng) còn 1 thủ tục hành chính là cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính theo Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019 trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc của Sở.

- Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị”: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành: Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố năm 2018; Chương trình hành động của Thành ủy về chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018 – 2020; Kiến nghị các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình hành động chỉnh trang và phát triển đô thị 03 tháng cuối năm 2018; dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2016-2020.

+ Về tình hình thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch: Xây dựng trình tự thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách, gồm 18 bước. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các quận cân đối thời gian và tiến độ tổ chức triển khai thực hiện từng dự án đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch, chỉnh trang đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Về công tác tháo dỡ và xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp: Đã thực hiện di dời 188 hộ dân tại 03 chung cư cấp D (chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1, với 77/77 hộ; chung cư số 119B Tân Hòa Đông, Quận 6, với 55/80 hộ; chung cư số 6Bis Nguyễn Tất Thành, Quận 4, với 26/26 hộ) và 01 chung cư cấp C (chung cư Nakyco, quận Tân Phú, với 30/30 hộ); Đã hoàn thành tháo dỡ 02 chung cư với tổng diện tích sàn 15.996 m2 (chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3; chung cư 765 Bến Bình Đông, Quận 8); Đã hoàn thành đầu tư xây dựng mới 01 chung cư với quy mô 756 căn hộ, 63.698m2 diện tích sàn (chung cư Nguyễn Kim -Khu B, Quận 10.

+ Các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”: Sở đã ban hành các Quyết định số 309/QĐ-SXD-TĐDA ngày 16/3/2018, số 426/QĐ-SXD-TĐDA ngày 12/4/2018, 1577/QĐ-SXD-TĐDA ngày 12/10/2018 để thực hiện công tác phân khai vốn cho các dự án thuộc Chương trình “Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”; ban hành Kế hoạch số 5617/KH-SXD-TĐDA ngày 17/5/2018 về việc kiểm tra phối hợp giải quyết các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình “Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” và Kế hoạch số 11779/KH-SXD-TĐDA ngày 28/9/2018 về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”. Tiến độ giải ngân các dự án dự kiến đến thời điểm 31/12/2018 khoảng 50,8/81,4 tỷ đồng.

- Chương trình đột phá “Giảm ngập nước”: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước, từ nay đến hết nhiệm kỳ X (2015 - 2020); Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020 và thành lập Ban Điều hành Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020; Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình Giảm ngập nước đến hết năm 2018.

- Công tác phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản: Trong năm 2018, Thành phố đã phát triển được 11,52 triệu m2 sàn nhà ở tăng thêm, nâng tổng diện tích nhà ở trên địa bàn Thành phố là 173,77 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân là 19,75 m2/người.

+ Về Chương trình phát triển nhà ở: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 2025 và Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

+ Về phát triển nhà ở xã hội: Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về: Triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Phương thức xác định diện tích đất ở, diện tích bàn giao cho nhà nước và hình thức điều tiết nhà ở xã hội trong dự án phát triển nhà ở. Hoàn thành 08 dự án với tổng diện tích đất 9,6ha, 3.728 căn hộ (có 03 dự án hoàn thành một phần, dự kiến trong Quý I/2019 hoàn thành toàn bộ), tổng diện tích sàn xây dựng 314.160 m2; Đã khởi công 05 dự án với quy mô 5.865 căn hộ.

+ Về phát triển nhà ở thương mại: Chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án (tổng diện tích đất 52,2ha, tổng diện tích sàn 183.378,2 m²). So với năm 2017 tăng 4 dự án (tổng diện tích đất giảm 31,72ha, tổng diện tích sàn giảm 1.300.074,8m2, tổng mức đầu tư tăng 1.248,61 tỷ đồng); Công nhận chủ đầu tư: 30 dự án (tổng diện tích đất 85,03ha, tổng diện tích sàn xây dựng 1.509.907,8 m², tổng mức đầu tư dự kiến 33.079 tỷ đồng). So với năm 2017 giảm 18 dự án, tổng diện tích đất giảm 5ha, tổng diện tích sàn xây dựng giảm 2.954.996 m², tổng mức đầu tư giảm 31.679 tỷ đồng; Chấp thuận đầu tư: 80 dự án (tổng diện tích đất 302,103ha, tổng diện tích sàn xây dựng 3.728.208,3 m² (gồm 55.484 căn hộ chung cư, 2091 nhà ở thấp tầng), tổng mức đầu tư dự kiến 123.754,4 tỷ đồng). So với năm 2017 giảm 13 dự án, tổng diện tích đất giảm 765.626 ha, tổng diện tích sàn xây dựng giảm 218.130,6 m² (tăng 6.813 căn hộ chung cư, giảm 4.926 nhà thấp tầng), tổng mức đầu tư giảm 42.710,2 tỷ đồng.

+ Về tình hình huy động vốn: Lũy kế từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 77 dự án, với tổng số 28.316 căn nhà, (trong đó có 27.166 căn hộ (2.268.232 m2 sàn xây dựng) + 1.200 căn nhà thấp tầng (316.737 m2 sàn xây dựng)), tổng giá trị cần huy động là 49.277 tỷ đồng (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm 2% phí bảo trì).

+ Về tình hình chuyển nhượng dự án: Năm 2018, có 25 hồ sơ xin chuyển nhượng dự án, trong đó có 17 hồ sơ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho phép chuyển nhượng, 07 hồ sơ đã họp Hội đồng Thẩm định thành phố và hướng dẫn thực hiện, đang xử lý trong hạn 02 hồ sơ.

Năm 2018, tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường của 77 dự án là 28.316 căn (trong đó có 27.166 căn hộ và 1.200 căn nhà thấp tầng), với tổng giá trị huy động đạt 49.277 tỷ đồng. Trong đó, phân khúc cao cấp có 8.502 căn, chiếm tỷ lệ 30%; phân khúc trung cấp có 12.833 căn, chiếm tỷ lệ 45,3%; phân khúc bình dân có 6.981 căn, chiếm tỷ lệ 24,7%.

- Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách

+ Thẩm định, phê duyệt 25 dự án nhóm B, nhóm C từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách có tổng mức đầu tư được duyệt 3.537,90 tỷ đồng (so với cùng kỳ, giảm 5.065,04 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 59%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 101,37 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 207.282,91m2 (so với cùng kỳ, giảm 323.205,59m2, tỷ lệ giảm 61%); Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 20 dự án, tổng mức đầu tư 80,96 tỷ đồng (so với cùng kỳ, giảm 27,31 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 25%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 2,67 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 19.338m2 (so với cùng kỳ, giảm 23.810,76m2, tỷ lệ giảm 55%); Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ 94 dự án; chủ đầu tư tự rút 25 hồ sơ; Góp ý nội dung liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cơ sở 121 dự án; Giám sát, đánh giá 94 công trình xây dựng; Phê duyệt điều chỉnh 07 Dự án xây dựng nhà ở, tổng mức đầu tư 9.684,06 tỷ đồng (so với cùng kỳ, tăng 571,09 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 6%), tổng diện tích sàn xây dựng 374.830,26m2 (so với cùng kỳ, giảm 511.251,38m2, tỷ lệ giảm 58%); Thẩm định thiết kế cơ sở 14 dự án, tổng mức đầu tư 2.445,20 tỷ đồng (so với cùng kỳ, giảm 7.684,69 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 76%), tổng diện tích sàn xây dựng 139.291,70m2 (so với cùng kỳ, giảm 792.905,66m2, tỷ lệ giảm 85%).

+ Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, thẩm định thiết kế dự toán: Ban hành 58 Quyết định thẩm định thiết kế nguồn vốn ngân sách (giảm 14 hồ sơ so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 20%), tổng giá trị được duyệt 14.216 tỷ đồng (tăng 6.542 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ tăng 85,25%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 308,775 tỷ đồng (giảm 357,005 tỷ đồng so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 54%), diện tích sàn xây dựng 289.190 m2 (giảm 200.820 m2 so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 41%); Phê duyệt 98 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố nhóm B, C (giảm 25% so với năm 2017), với tổng giá trị được duyệt là 3.675 tỷ đồng (giảm 2.540 tỷ đồng so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 40%); 02 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (tổ chức và cá nhân) thực hiện các gói thầu thuộc dự án nhóm B, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2017.

- Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn khác

+ Công tác thẩm định thiết kế cơ sở: Ban hành 94 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, với tổng diện tích sàn xây dựng 1.922.899,45m², trong đó, có 26 dự án nhà ở, với 7.146 căn (gồm 6.890 căn hộ chung cư, 1.688 nhà ở liên kế, 386 nhà biệt thự), tổng diện tích sàn xây dựng 1.269.861,30m².

+ Công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật: Thẩm định thiết kế kỹ thuật 85 hồ sơ, với tổng diện tích sàn xây dựng 33.431.116,07m2; Thẩm định giá nhà ở xã hội 8 dự án.

- Công tác cấp Giấy phép xây dựng

+ Cấp Giấy phép xây dựng: Trong năm 2018 (từ ngày 07/12/2017 đến ngày 06/12/2018), Thành phố đã cấp 59.495 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ năm 2017, tăng 1.022 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 2%), với tổng diện tích sàn xây dựng là 17.323.021,14m2, trong đó, Sở Xây dựng cấp 205 Giấy phép xây dựng (trong đó có 62 Giấy phép xây dựng thực hiện một cửa liên thông điện tử, với tổng diện tích sàn xây dựng 652.762,96m2), so với cùng kỳ năm 2017, giảm 94 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ giảm 31%, với tổng diện tích sàn xây dựng 3.173.195,35m2.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình: Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, trong đó, đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng: Giảm từ 3 thủ tục hành chính (Thẩm định thiết kế cơ sở; Thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng) còn 1 thủ tục hành chính là cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng; Hướng dẫn về việc yêu cầu đường giao thông phục vụ cho xe chữa cháy đối với các dự án, công trình theo quy định của quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD; Hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp tách thửa theo quy định tại Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện việc xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Công tác quản lý về vật liệu xây dựng

+ Thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Báo cáo Bộ Xây dựng tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng trên địa bàn Thành phố; Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 199/TB-VPCP về phát triển công nghiệp xi măng; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu hình thức quyết định phê duyệt phù hợp quy định, đáp ứng thực tiễn quản lý, các chủ trương, định hướng phát triển lĩnh vực VLXD của Thành phố, trên cơ sở dự án Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được xây dựng, góp ý của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia đầu ngành; Góp ý Dự thảo Chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn Thành phố; Hướng dẫn 31 doanh nghiệp về địa điểm hoạt động sản xuất VLXD phải phù hợp với Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

+ Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD: Đã nhận 3.665 hồ sơ (trong đó có 982 hồ sơ trực tiếp của 179 doanh nghiệp và 2.683 hồ sơ trực tuyến của 95 doanh nghiệp), so với cùng kỳ năm 2017, giảm 3.061 hồ sơ, tỷ lệ giảm 45,5%; Đã giải quyết 3.662 hồ sơ; Đang giải quyết trong hạn 03 hồ sơ.

+ Công tác tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng, chứng nhận hợp quy, tình hình sản xuất, kinh doanh VLXD: Phối hợp Cục Hải quan Thành phố tổ chức họp giao ban với các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD định kỳ 6 tháng, năm nhằm trao đổi thông tin, thảo luận để thực hiện thống nhất, chặt chẽ công tác quản lý chất lượng VLXD; Ban hành Kế hoạch tổ chức quản lý Nhà nước về hoạt động chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố năm 2018; Góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam: Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn và Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn - Thi công và nghiệm thu.

+ Công tác kiểm tra chuyên ngành liên quan lĩnh vực VLXD: Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018.

+ Tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Hướng dẫn 12 đơn vị về thí nghiệm công trình xây dựng của trạm thí nghiệm hiện trường; 02 đơn vị về kết thúc thí nghiệm công trình xây dựng của trạm thí nghiệm hiện trường; 01 đơn vị về hiệu lực của Quyết định công nhận năng lực phép thử phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, 01 đơn vị về thay đổi địa chỉ hoạt động phòng thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm; Duy trì cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của 251 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố.

+ Công bố giá VLXD: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố và triển khai, phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện công bố giá và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Báo cáo Bộ Xây dựng một số khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố; Công bố giá VLXD quý I, quý II, quý III và quý IV năm 2018.

+ Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN): Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ số lượng dự án, công trình sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn Thành phố năm 2016 - 2017; Triển khai Công văn số 1207/BXD-KHCN ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”; hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXKN trên địa bàn Thành phố thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD và đăng ký công bố giá định kỳ; Duy trì cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án, công trình xây dựng được cấp phép xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư thuộc đối tượng sử dụng VLXKN trên địa bàn Thành phố.

- Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình: Tổ chức kiểm tra 178 lượt công trình xây dựng, tăng 45% so với cùng kỳ; Thông báo kết quả kiểm tra 267 hồ sơ, tăng 102% so với cùng kỳ; chuyển Thanh tra Sở xử lý 07 công trình vi phạm trật tự trong xây dựng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017.

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: Tổ chức kiểm tra 100 lượt công trình xây dựng, tăng 144% so với cùng kỳ; Thông báo kết quả kiểm tra 100 hồ sơ, tăng 156% so với cùng kỳ, chuyển Thanh tra Sở xử lý 14 công trình vi phạm trật tự trong xây dựng, tăng 75% so với cùng kỳ 2017.

+ Phối hợp giải quyết sự cố các công trình: Tham mưu thành lập 04 tổ điều tra sự cố; trong đó tổ chức giám định, tham mưu ban hành 02 thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố; báo cáo dừng hoạt động 01 tổ điều tra sự cố (do công trình bị sự cố đã được bên gây ra sự cố mua lại, tháo dỡ). Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn giải quyết 02 sự cố, 03 vụ tai nạn lao động.

+ Công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra hiện trạng công trình: Kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018: đã kiểm tra 18 công trình; Kiểm tra đột xuất công trình xây dựng: đã kiểm tra 6 công trình, chủ yếu liên quan đến sự cố công trình, kiểm tra biện pháp thi công tầng hầm; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

- Công tác quản lý nhà và công sở

+ Công tác giải quyết hồ sơ quản lý, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: Năm trước chuyển qua 507 hồ sơ, nhận mới 8.566 hồ sơ (tăng 3.101 hồ sơ, tăng 36.2% so với cùng kỳ); đã giải quyết 8.092 hồ sơ (tăng 2.400 hồ sơ, tăng 30% so với cùng kỳ); hiện đang thụ lý 981 hồ sơ. Trong năm 2018, đã thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố 271 hồ sơ mua bán nhà, tổng số tiền là 133.514.719.639 đồng.

+ Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước: Ban hành Kế hoạch tiếp nhận quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước; Kế hoạch về tiếp nhận quỹ nhà tái định cư thuộc Khu 38,4ha và Khu 17,3ha, phường Bình Khánh, Quận 2; Lập dự toán chi phí quản lý vận hành và bảo trì quỹ nhà tái định cư; Trình Ủy  ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá cho thuê đối với tài sản của các Dự án cải tạo 12 Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố; Tiếp nhận 07 căn biệt thự khu Thảo Điền, Quận 2 và Khu lưu trú công nhân quận Thủ Đức, để quản lý, bàn giao quản lý, vận hành theo quy định; xử lý các trường hợp bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đã có chỉ đạo bán theo cơ chế giá thị trường và giá bảo tồn vốn.

+ Công tác quản lý nhà ở xã hội: Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về tiêu chí chấm điểm ưu tiên đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc thuộc sở hữu nhà nước tại dự án nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân; triển khai Kế hoạch bố trí sử dụng quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại dự án này. Đã có ý kiến đối với 979 khách hàng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn ngân sách tại 16 dự án.

+ Công tác quản lý nhà chung cư, nhà ở tư nhân: Báo cáo Bộ Xây dựng về việc tình trạng dân cư khiếu nại, phản ánh chủ đầu tư tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố; Kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp con dấu cho Ban Quản trị nhà chung cư. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc: Ủy quyền Sở Xây dựng tham dự Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư đối với các chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn Thành phố; Ban hành Quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

+ Về triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: Tính đến 15/9/2018, số hộ gia đình được phê duyệt hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg là 2.266 hộ (trong đó, xây dựng là 292 hộ; sửa chữa: 1.974 hộ).

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt đã có hiệu lực

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng (Phụ lục 9): Đã tăng cường thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra với 120.868 lượt, giảm 744 lượt so với cùng kỳ năm 2017 (tỉ lệ giảm 0,6%). Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng đã phát hiện tổng số trường hợp vi phạm là 2.942 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 488 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017 (tỉ lệ giảm 14,2%), cụ thể:

+ Xây dựng sai phép: 1.082/2.942 trường hợp (chiếm tỉ lệ 36,7% tổng số vi phạm), giảm 52 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017 (tỉ lệ giảm 4,6%). Nếu so sánh trên số lượng Giấy phép xây dựng được cấp thì công trình sai phép là 1.082/52.275 GPXD (chiếm tỉ lệ 2,07%), tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm tỉ lệ 2,02%).

+ Xây dựng không phép: 1.008/2.942 trường hợp (chiếm tỉ lệ 34,3% tổng số vi phạm), giảm 650 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017 (tỉ lệ giảm 39,2%).

+ Vi phạm trật tự xây dựng khác: 852/2.942 trường hợp (chiếm tỉ lệ 29% tổng số vi phạm), tăng 214 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017 (tỉ lệ tăng 33,5%) chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng, vi phạm điều kiện khởi công…

Từ kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng nêu trên, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2.046/2.942 trường hợp (1.081 trường hợp xây dựng sai phép, 113 trường hợp xây dựng không phép, 852 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng khác); Ủy ban nhân dân phường - xã, quận - huyện lập Biên bản vi phạm hành chính 896/2.932 trường hợp (895 trường hợp xây dựng không phép, 01 trường hợp xây dựng sai phép).

Trong năm 2018 (từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018), Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 1.808 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 47.912.155.255 đồng (31/1.808 Quyết định đính chính, sửa đổi; 35/1.808 Quyết định khắc phục hậu quả, với tổng số tiền 12.602.905.255 đồng). Trong đó, 820/1808 Quyết định xử phạt về xây dựng sai phép, 113/1.808 Quyết định xử phạt về xây dựng không phép; 840/1.808 Quyết định xử lý đối với hành vi vi phạm xây dựng khác (che chắn, rơi vãi vật liệu, lún, nứt…). Nâng tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đang theo dõi từ năm 2013 đến nay là 4.114 Quyết định.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Công tác tiếp công dân: Ban Giám đốc Sở Xây dựng tiếp 53 lượt, đã tiếp đột xuất 15 lượt (không có trường hợp tiếp đông người cùng khiếu nại); Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức tiếp 1.945 lượt công dân.

+ Công tác giải quyết khiếu nại: Tiếp nhận 51 hồ sơ, trong đó, đơn khiếu nại nhận mới trong kỳ 32 đơn, kỳ trước chuyển sang 19 đơn (đã giải quyết 24 hồ sơ, đang giải quyết 27 hồ sơ).

+ Công tác giải quyết tố cáo: 08 đơn (đang giải quyết).

Từ các kết quả đạt được của năm 2018, Sở Xây dựng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 7 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019 của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

7 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị” và Chương trình “Giảm ngập nước”, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình, với yêu cầu “Không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực”; lấy sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công việc. Trọng tâm là: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Tham mưu, triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng: Giảm từ 3 thủ tục hành chính (Thẩm định thiết kế cơ sở; Thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp Giấy phép xây dựng) còn 1 thủ tục hành chính là cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng; Theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, trên cơ sở đó, tiếp tục tổng kết thực tiễn để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định phù hợp với tình hình thực tế.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Quy định diện tích nhà ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng.

5. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.

6. Nâng cao nâng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà ở chung cư, đặc biệt là nhà ở tái định cư thuộc sở hữu nhà nước, có giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần lành mạnh hóa các quan hệ trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, hạn chế phát sinh tranh chấp phức tạp.

7. Đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục duy trì 100% hộ dân Thành phố được sử dụng nước sạch an toàn và chất lượng; hạn chế tình trạng ngập nước; cải thiện môi trường nước, phát triển mạng lưới cấp nước và mảng xanh đô thị tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường thành phố.

7 chỉ tiêu chủ yếu:

1. Phát triển thêm 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn thành phố là 178,25 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người vào cuối năm 2019 lên 19,81 m2/người.

2. 100% công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định.

3. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 95%.

4. Phấn đấu tỷ lệ thất thoát - thất thu nước là 21,80%; Tỷ lệ dân số được cấp nước là 100%.

5. Tiếp tục thực hiện giải quyết 9 điểm ngập (Tân Quý, Mai Thị Lựu, Bàu Cát, Trương Công Định, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Ba Vân, Lê Đức Thọ, Huỳnh Tấn Phát) theo Kế hoạch năm 2019 được ban hành tại Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

6. Phát triển công viên, mảng xanh: tổng diện tích tăng thêm 10 ha; Trồng mới cây xanh (trên vỉa hè đường phố và trong các công viên, mảng xanh công cộng): 7.000 cây.

7. Thực hiện các công trình cải tạo thay thế khoảng 4.000 đèn chiếu sáng và ngầm hóa lưới điện chiếu sáng.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao: Bằng khen của  Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể và cá nhân của Sở Xây dựng; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cán bộ, công chức của Sở Xây dựng.

Đồng chí Hoàng Hải  Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng
phát biểu tại Hội nghị.
Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
nhận Cờ giao ước thi đua năm 2019.
Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Trọng Tuấn - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng  phát biểu kết luận Hội nghị. 

Tin: Chân Như 

Ảnh: Trung Hiếu

 

Chân Như
Lượt xem: 1069
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin