Quản lý nhà và công sở THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
Đề nghị góp ý Dự thảo Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, Ngày 12/11/2018, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Đề nghị góp ý Dự thảo Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm:

Công văn số 12612/SXD-QLN&CS ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng tải Dự thảo quy định diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Tờ trình Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố v/v quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố v/v quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Sở xây dựng
Lượt xem: 1557
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin