Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Quản Lý Chất Lượng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Công văn số 5939/SXD-QLCLXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2017/BXD trong công tác thiết kế, thẩm tra công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố
Thứ 4, Ngày 22/05/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD Về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2018 (theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017). Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình: văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư.

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tại Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 09/3/2016 về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016-2020, nhằm tăng cường việc tuân thủ QCVN 09:2017/BXD, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, chủ đầu tư các công trình xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện: rà soát các công trình đang trình phê duyệt dự án, cấp Giấy phép xây dựng mới hoặc điều chỉnh, cải tạo có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình nêu trên để có yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế phải tuân thủ và áp dụng QCVN 09:2017/BXD trong thiết kế xây dựng công trình.

2. Đối với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn xây dựng:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung quy định tại QCVN 09:2017/BXD.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình xây dựng đối với các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình nêu trên, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra sự phù hợp của thiết kế với QCVN 09:2017/BXD; đồng thời, khi kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình đưa vào sử dụng sẽ kiểm tra sự tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được thẩm định và cấp phép xây dựng. Do đó, khi thực hiện thẩm tra thiết kế trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định, phải có nội dung thẩm tra việc tuân thủ QCVN 09:2017/BXD.

- Theo chương trình hợp tác giữa Sở Xây dựng và Tổ chức Tài chính Quốc tế - IFC (Biên bản phối hợp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình xây dựng ở Việt Nam, ký ngày 19/6/2018), IFC đã xây dựng hệ thống bảng kiểm theo QCVN 09:2017/BXD để kiểm tra sự phù hợp QCVN 09:2017/BXD đối với thiết kế công trình. Danh mục tiêu chí theo quy định của QCVN 09:2017/BXD và hệ thống bảng kiểm QCVN 09:2017/BXD đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.moc.gov.vn/9 và Sở Xây dựng tại địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity. gov.vn/tiet-kiem-hieu-qua. Đề nghị các đơn vị liên quan tham khảo sử dụng cho công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Ngoài ra, IFC sẽ cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật (miễn phí) cho các tổ chức và cá nhân quan tâm đến công tác thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình xây dựng để đạt được chứng nhận công trình xanh, mà cụ thể là Chứng chỉ công trình xanh EDGE của IFC. Các chỉ tiêu đánh giá công trình xanh theo chứng chỉ EDGE đều cao hơn  quy định tại QCVN 09:2017/BXD. Do đó, Sở Xây dựng khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố hướng tới xây dựng công trình đạt chứng chỉ công trình xanh.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên để tăng cường việc tuân thủ QCVN 09:2017/BXD, thúc đẩy phát triển công trình tiết kiệm năng lượng, công trình xanh trên địa bàn thành phố.

Công văn số 5939/SXD-QLCLXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2017/BXD trong công tác thiết kế, thẩm tra công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

 

 

Nguồn: Phòng QLCLXD
Lượt xem: 219
Bản in Quay lại
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin