image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 40
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình tôn giáo Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
2 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
3 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo; công trình trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
4 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
5 Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở) có quy mô sử dụng đất dưới 20ha Lĩnh Vực Phát Triển Đô Thị Ủy ban nhân dân Thành phố.
6 Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở Lĩnh Vực Phát Triển Đô Thị Ủy ban nhân dân Thành phố.
7 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Ủy ban nhân dân Thành phố.
8 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về việc đầu tư Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Ủy ban nhân dân Thành phố.
9 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
10 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng Lĩnh Vực Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Sở Xây Dựng
11 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Bộ phận tiếp công dân trực thuộc Sở, ban, ngành.
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Sở Xây Dựng
13 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lĩnh Vực Vật Liệu Xây Dựng Sở Xây Dựng
14 Thủ tục đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng... Lĩnh Vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng Ủy ban nhân dân Thành phố.
15 Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Lĩnh Vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng Ủy ban nhân dân Thành phố.
16 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân Lĩnh Vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng Ủy ban nhân dân Thành phố.
17 Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
18 Thủ tục thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
19 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
20 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng