image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố
Lĩnh vực
Lĩnh Vực Nhà Ở
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án gửi 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết.

- Bước 4: Chủ đầu tư liên hệ nhận kết quả tại Sở Xây dựng. Trường hợp Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

Cách thức thực hiện
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm theo nguyên tắc quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng
Chủ đầu tư dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.
Cơ quan ban hành
Sở Xây Dựng
Kết quả
Đang cập nhật dữ liệu
Phí, lệ phí
Đang cập nhật dữ liệu
Tên mẫu đơn
Đang cập nhật dữ liệu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Đang cập nhật dữ liệu
Cơ sở pháp lý

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 212 Quay lại Bản in