image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng...
Lĩnh vực
Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng'
Trình tự thực hiện

-       Bước 1: Trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III bị rách, nát/thất lạc, cá nhân có nhu cầu cấp lại nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3) từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), thứ Bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30).

-       Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận sát hạch thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ.

-       Bước 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựngquyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân (không yêu cầu sát hạch). Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

-       Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Cách thức thực hiện
Hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ

         + Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);

         + Chứng chỉ cũ.

-  Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời gian giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng
Cá nhân có chứng chỉ hành nghề bị rách, nát hoặc thất lạc khi tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án.
Cơ quan ban hành
Sở Xây Dựng
Kết quả
Đang cập nhật dữ liệu
Phí, lệ phí
Đang cập nhật dữ liệu
Tên mẫu đơn
Đang cập nhật dữ liệu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Đang cập nhật dữ liệu
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư  số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Tài liệu đính kèm
A-III-4- Thu tuc cap lai CCHN do rach - nat - that lac.docx
Lượt xem: 1001 Quay lại Bản in