Đang diễn ra
  Không có sự kiện đang diễn ra
Sắp diễn ra
  Sắp tới chưa có sự kiện
Đã diễn ra
 • XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ngày 08/12/2018 8:00 SA |220

  Người chủ trì/Khách mời:
  • - Ông Lý Thanh Long
  • - Ông Mai Thanh Tùng
  • - Ông Trương Công Nam
 • CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ngày 27/11/2018 8:00 SA |493

  Người chủ trì/Khách mời:
  • - Ông Lê Trần Kiên
  • - Ông Tống Đức Tiến
  • - Ông Phạm Kim Bằng
  Kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến chủ đề “Cấp Giấy phép xây dựng”: Thời gian: 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 07/12/2018; Nội dung giao lưu: Về quy trình, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình; Các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy phép xây dựng công trình. Nhận câu hỏi từ ngày 27/11/2018.
 • BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ Ngày 16/11/2018 0:00 SA |421

  Người chủ trì/Khách mời:
  • - Ông Nguyễn Thanh Hải
  • - Ông Nguyễn Mạnh Hùng
  • - Ông Phan Trường Sơn
  - Quy định hiện hành và trình tự, thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Các khó khăn, vướng mắc trong việc mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. - Quy định hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.