image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 40
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
21 Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
22 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
23 Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
24 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
25 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP (Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn... Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
26 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
27 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
28 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
29 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
30 Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
31 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Sở Xây Dựng
32 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Sở Xây Dựng
33 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn hoặc gần hết hạn Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Sở Xây Dựng
34 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
35 Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III... Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
36 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng... Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
37 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III... Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Thủ Trưởng Sở, ban, ngành
39 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Thủ Trưởng Sở, ban, ngành
40 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến (gồm: công trình cấp I, II; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị) Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng