Văn phòng Sở - 39326214 - 100 - 101 - 123 - 199 - 500 - 702

Chánh Văn phòng

Bùi Văn Hiếu

Phó Chánh văn phòng

Mai Thanh Tùng

Phó Chánh văn phòng

Tô Văn Lâm

Phó Chánh văn phòng

Võ Thị Thu Uyên

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Dương Ngọc Thụy

 • Dương Văn Phát

 • Đỗ Hoàng Trung

 • Đỗ Thị Bưởi

 • Hồ Trung Hiếu

 • Hoàng Thị Sự

 • Huỳnh Lê Cự Phú

 • Huỳnh Ngọc Thảo

 • Lê Châu Khánh Vy

 • Lê Ngọc Yến

 • Lê Nhật Phương

 • Lê Phước Thọ

 • Lê Thị Thu Hồng

 • Lê Trần Thịnh

 • Liêu Vũ Hoàng

 • Ngô Thanh Nhã

 • Nguyễn Bá Hùng Tâm

 • Nguyễn Chí Đức

 • Nguyễn Hoàng Hồng Ngân

 • Nguyễn Phước Đại

 • Nguyễn Quang Vinh

 • Nguyễn Thành Nghĩa

 • Nguyễn Thị Dung

 • Nguyễn Thị Đào

 • Nguyễn Thị Hạnh

 • Nguyễn Thị Hồng Phúc

 • Nguyễn Thị Mai Trinh

 • Nguyễn Thị Thúy Nga

 • Nguyễn Thị Trúc Giang

 • Nguyễn Trần Hoài Sơn

 • Nguyễn Văn Viễn

 • Phạm Anh Trường

 • Phạm Minh Thanh

 • Phạm Thị Liễu

 • Phan Thanh Chân Như

 • Phan Thị Thanh Huyền

 • Phan Văn Hoài Nhân

 • Trần Quốc Tuấn

 • Trần Thị Ngọc Loan

 • Trương Văn Minh

 • Vũ Toàn Thắng

 • Vương Đình Nguyên Hằng