Thanh tra Sở

Chánh Thanh Tra

Lý Thanh Long

Phó Chánh thanh tra

Huỳnh Lê Công Trường

Phó Chánh thanh tra

Nguyễn Ngọc Xuân Trúc

Phó Chánh thanh tra

Trần Hùng Anh

Phó Chánh thanh tra

Trương Công Nam

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Đội Hành chính - Tổng hợp

 • Đội Thanh tra chuyên ngành

 • Đội Thanh tra cơ động

 • Đội Thanh tra hành chính

 • Đội Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 • Đội Thanh tra địa bàn quận 1

  Sđt: 39.107.076
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 2

  Sđt: 37.422.614
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 3

  Sđt: 38.325.584
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 4

  Sđt: 62.616.188 - 38.590.282
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 5

 • Đội Thanh tra địa bàn quận 6

  Sđt: 38.539.902
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 7

  Sđt: 37.853.681
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 8

  Sđt: 39.512.434
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 9

  Sđt: 37.360.061
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 10

  Sđt: 39.273.097
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 11

  Sđt: 22.152.212
 • Đội Thanh tra địa bàn quận 12

  Sđt: 38.911.882
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Tân

  Sđt: 37.528.275
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Thạnh

  Sđt: 35.515.039
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Gò Vấp

  Sđt: 39.967.950
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Phú Nhuận

  Sđt: 62.943.862
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Tân Bình

  Sđt: 39.712.774
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Tân Phú

  Sđt: 38.150.954
 • Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức

  Sđt: 62.663.377
 • Đội Thanh tra địa bàn huyện Bình Chánh

  Sđt: 37.602.177
 • Đội Thanh tra địa bàn huyện Cần Giờ

  Sđt: 37.861.415
 • Đội Thanh tra địa bàn huyện Củ Chi

  Sđt: 38.924.888
 • Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn

  Sđt: 37.103.932
 • Đội Thanh tra địa bàn huyện Nhà Bè

  Sđt: 37.827.847