Phòng Quản lý nhà và công sở - 39326214 - 403 - 405 - 406 - 408

Trưởng Phòng

Nguyễn Thanh Hải

Phó phòng

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó phòng

Nguyễn Thị Vĩnh Trang

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Bùi Tường Hưng

 • Hồ Minh Tâm

 • Lê Minh Phương

 • Lê Thị Hiền

 • Lê Thị Thanh Thủy

 • Lê Thị Yến Nhung

 • Lương Hồng Hải

 • Lý Ngọc Xinh

 • Ngô Thị Mai Hoa

 • Nguyễn Phan Hữu Nguyên

 • Nguyễn Thị Hòa

 • Nguyễn Thị Hồng Dung

 • Nguyễn Thị Kim Dung

 • Nguyễn Thị Ngọc Loan

 • Nguyễn Thị Thảo

 • Nguyễn Thị Thu Cúc

 • Nguyễn Thụy Thúy An

 • Tạ Ngọc Thảo

 • Thái Thị Minh Hoàng

 • Trương Thị Diệu Hiền

 • Võ Hồng Linh

 • Võ Thị Thùy Linh