Phòng Phát triển đô thị

Trưởng phòng

Phạm Đăng Hồ

Phó Trưởng phòng

Lâm Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Chí Thiện

Phó Trưởng phòng

Thân Vĩnh Long

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Bùi Quang Thu

 • Huỳnh Công Trung

 • Huỳnh Ngọc Trúc

 • Lý Minh Trí

 • Nguyễn Hoàng Xuân Mai

 • Nguyễn Kim Thế Anh

 • Nguyễn Tuấn Dũng

 • Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Việt Dũng

 • Phạm Tấn Thịnh

 • Phạm Thị Kim Thanh

 • Phan Mạnh Cường

 • Trần Hữu Song Tùng

 • Trần Xuân Bảo Định

 • Võ Thị Mỹ Trang

 • Hoàng Thị Khánh Hà