Phòng cấp phép xây dựng - 39326214 - 718

Trưởng Phòng

Tống Đức Tiến

Phó Phòng

Dương Hoàng Xuân Thủy

Phó Phòng

Phạm Kim Bằng

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Hà Anh Tuấn

 • Hồ Quang Vinh

 • Nguyễn Hoàng Tùng

 • Nguyễn Hữu Thịnh

 • Nguyễn Ngọc Nam

 • Nguyễn Võ Trọng Văn

 • Trần Hải Đông

 • Trần Quốc Thắng

 • Trần Tấn Đức

 • Trương Thị Tố Nga

 • Trương Võ Công Dung