Giám Đốc & các Phó giám đốc

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

Trần Trọng Tuấn

Phó Giám đốc

Lê Trần Kiên

Phó Giám đốc

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Danh