image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 1
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng Lĩnh Vực Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Sở Xây Dựng