image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 10
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
2 Thủ tục thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
3 Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
4 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
5 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP (Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn... Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
6 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
7 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
8 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
9 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng
10 Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Lĩnh Vực Nhà Ở Sở Xây Dựng