image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 5
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Ủy ban nhân dân Thành phố.
2 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về việc đầu tư Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Ủy ban nhân dân Thành phố.
3 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Sở Xây Dựng
4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Sở Xây Dựng
5 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn hoặc gần hết hạn Lĩnh Vực Kinh Doanh Bất Động Sản Sở Xây Dựng