image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 5
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
2 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
3 Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III... Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng... Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng
5 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III... Lĩnh Vực Hoạt Động Xây Dựng' Sở Xây Dựng