image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 9
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình tôn giáo Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
2 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
3 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo; công trình trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
4 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
5 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
6 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
7 Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
8 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng
9 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến (gồm: công trình cấp I, II; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị) Lĩnh Vực Cấp Phép Xây Dựng Sở Xây Dựng