Góp ý dự thảo văn bản
Tổng số văn bản: 30

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
0 Dự thảo Kế hoạch Phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Dự thảo 20/03/2019 01/09/2019

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Dự thảo 06/05/2019 15/05/2019
2 Góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Dự thảo 23/04/2018 04/05/2018
3 Đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch Phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Dự thảo 14/03/2018 31/12/2018
4 Góp ý dự thảo báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2017 Dự thảo 21/11/2017 31/12/2018
5 Góp ý Dự thảo Kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017". Dự thảo 01/08/2017 31/12/2018