Số lượt truy cập
21441220
Vật Liệu xây dựng
Góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (23/4/2018 11:09)

Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và các Phụ lục kèm theo

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm tổ chức quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn Thành phố và thực hiện Công văn số 6410/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Xây dựng dự kiến tổ chức Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, bao gồm 02 đoàn triển khai đồng thời, dự kiến bắt đầu kiểm tra từ cuối tháng 5 năm 2018.

Để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị:

- Góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra, đặc biệt là đối tượng kiểm tra theo Phụ lục II của Kế hoạch, nhằm đảm bảo tránh trùng lắp với các đoàn thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (Dự thảo Kế hoạch hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/, mục Góp ý).

- Phối hợp cử nhân sự có năng lực phù hợp tham gia 02 Đoàn kiểm tra nêu trên; trong đó:

+ Đối với Chi cục Quản lý Thị trường – Sở Công thương và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ: Đề nghị cử tối thiểu 02 nhân sự luân phiên tham gia 02 Đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD.

+ Đối với Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế: Đề nghị cử tối thiểu 01 nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra đối với loại công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của đơn vị.

+ Đối với Ủy ban nhân dân các quận – huyện: Đề nghị cử tối thiểu 01 nhân sự tham gia đoàn kiểm tra đối với công trình và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn.

+ Trong văn bản cử nhân sự, đề nghị nêu rõ các thông tin: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc, fax, địa chỉ thư điện tử, số tài khoản ngân hàng cá nhân để Kho bạc Nhà nước Thành phố thực hiện thanh toán chi phí kiêm nhiệm và bồi dưỡng theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ, đề nghị các đơn vị hỗ trợ gửi văn bản phản hồi về Sở Xây dựng trước ngày 04 tháng 5 năm 2018, đồng thời hỗ trợ chuyển tệp dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Mọi thông tin cần trao đổi trực tiếp, đề nghị liên hệ Phòng Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng qua số điện thoại 39.326.214 (số nội bộ 748 - 749).

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/