Số lượt truy cập
20375868
Vật Liệu xây dựng
Công văn số 10789/SXD-VLXD ngày 20/7/2017 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy (31/7/2017 08:14)

Công văn số 10789/SXD-VLXD ngày 20/7/2017 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 589/VNCE-CV ngày 05 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 0143-1/QĐ-CNSPHQ ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) về thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0143 ngày 10 tháng 12 năm 2015 đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng, do Công ty Cổ phần Delta Miền Trung sản xuất (địa chỉ sản xuất tại 18/3 Ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ CHí Minh); vì Công ty Cổ phần Delta Miền Trung ngừng sử dụng dịch vụ chứng nhận của Vinacontrol Cert.

Ngoài ra, từ khi được Vinacontrol Cert cấp Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên đến nay, Công ty Cổ phần Delta Miền Trung chưa thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng. Do đó, sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng của Công ty Cổ phần Delta Miền Trung sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Delta Miền Trung:

- Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31 tháng 7 năm 2017 dẫn đến việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy nêu trên; kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

- Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng của Công ty Cổ phần Delta Miền Trung chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/