Số lượt truy cập
20375918
Vật Liệu xây dựng
Công văn số 10936/SXD-VLXD ngày 24/7/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Quatest 3 chứng nhận hợp quy (31/7/2017 08:07)

Công văn số 10936/SXD-VLXD ngày 24/7/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Quatest 3 chứng nhận hợp quy

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Quyết định số 0910/QĐ-KT3 ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc thu hồi Giấy chứng nhận số 24-16 (SON1-2016) theo Quyết định số 139/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 02 năm 2016, số 24-16 (SON2-2016) theo Quyết định số 140/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 02 năm 2016, số 24-16 (SON3-2016) theo Quyết định số 141/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 02 năm 2016, số 24-16 (SON4-2016) theo Quyết định số 142/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 02 năm 2016, số 24-16 (SON5-2016) theo Quyết định số 143/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 02 năm 2016, số 24-16 (SON6-2016) theo Quyết định số 144/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 02 năm 2016, đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA sản xuất tại địa chỉ số 43/14B, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, vì Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA thay đổi từ địa chỉ sản xuất cũ số 43/14B, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ sản xuất mới số 1/9E Phước Thiện, phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, từ khi được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên đến nay, Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA chưa thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng. Do đó, sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng của Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA:

- Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 04 tháng 8 năm 2017 dẫn đến việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy nêu trên; kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

- Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Các sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng của Công ty Cổ phần Sơn SO NA TA chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/