Số lượt truy cập
20891376
Vật Liệu xây dựng
Công văn số 14127/SXD-VLXD ngày 13/9/2017 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại do Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận hợp quy (15/9/2017 15:37)

Công văn số 14127/SXD-VLXD ngày 13/9/2017 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại do Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận hợp quy:

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1002/VLXD-VPCN ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Viện Vật liệu xây dựng về việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy số 17/2016/DNSX-VLXD đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh sản xuất, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2017, vì Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh không tuân thủ thực hiện các yêu cầu về công tác đánh giá giám sát tại cơ sở.

Ngoài ra, từ khi được Viện Vật liệu xây dựng cấp Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên đến nay, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh chưa hoàn tất đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng. Do đó, sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh:

- Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 20 tháng 9 năm 2017 dẫn đến việc đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy nêu trên; kết quả thực hiện khắc phục hoặc thực hiện chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có); thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay.

- Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

- Các sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị đình chỉ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/