Số lượt truy cập
21432084
Vật Liệu xây dựng
Công văn số 4214/SXD-VLXD ngày 13/4/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa (16/4/2018 08:45)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/