Số lượt truy cập
20375857
Tin nổi bật
Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (17/3/2017 08:07)

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố tại Phân viện Vật liệu xây dựng (VLXD) Miền Nam, với sự tham dự của Cục Hải quan Thành phố và các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD được Bộ Xây dựng chỉ định có hoạt động chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO, Trung tâm Chứng nhận phù hợp – Quacert, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – IBST, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol, Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol và Phân viện VLXD Miền Nam (đại diện cho Viện VLXD).

 

 

 

 

 

 

Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 về tình hình quản lý chất lượng

sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố

Mục đích của Hội nghị nhằm phối hợp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình quản lý chất lượng VLXD nhằm đảm bảo sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình, góp phần tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhằm tăng cường làm việc thực tế tại cơ sở thử nghiệm, chứng nhận và để các đơn vị cùng trao đổi kinh nghiệm về cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị thử nghiệm, nhân sự phục vụ công tác chứng nhận, qua đó tăng cường quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy theo quy định.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố; đánh giá tình hình xuất nhập khẩu, chứng nhận hợp quy các mặt hàng VLXD nhập khẩu. Theo đó, trong năm 2016:

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận hợp quy (GCN)

- Số lượng Giấy chứng nhận hợp quy (GCN) được cấp là: 2.584 GCN; giảm 6,88 % so với năm 2015 (2775 GCN).

- Số lượng phiếu kết quả thí nghiệm (KQTN) được cấp là: 2.679 phiếu kết quả thí nghiệm kèm theo các Giấy chứng nhận hợp quy; giảm 55,16 % so năm 2015 (5975 KQTN).

Trong đó:

- Đối với hàng hóa VLXD nhập khẩu:

+ Số lượng GCN được cấp là: 2442 GCN; giảm 3,74 % so với năm 2015 (2537 GCN).

+ Số lượng KQTN được cấp là: 2428 KQTN; giảm 57,33 % so với năm 2015 (5691 KQTN).

- Đối với sản phẩm VLXD sản xuất trong nước:

+ Số lượng GCN được cấp là: 142 GCN; giảm 42,25 % so với năm 2015 (202 GCN).

+ Số lượng KQTN được cấp là: 251 KQTN; giảm 11,61 % so với năm 2015 (284 KQTN).

2. Tình hình đình chỉ, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy

- Đình chỉ, thu hồi, hủy bỏ GCN và quyền sử dụng dấu hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa VLXD đã được chứng nhận hợp quy: 37 GCN, tăng nhiều so với năm 2015 (0 GCN). Trong đó:

+ Đình chỉ: 10 GCN (đến nay 02 GCN đã được khôi phục hiệu lực).

Thu hồi, hủy bỏ: 27 GCN.

- Trong năm 2016, Sở Xây dựng đã đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD do 08 đơn vị sản xuất  và thu hồi, hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy do 11 đơn vị sản xuất, vì tổ chức chứng nhận hợp quy ban hành Quyết định đình chỉ, thu hồi, hủy bỏ việc sử dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận; hủy bỏ đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD của 02 doanh nghiệp do đã thực hiện khắc phục, được tổ chức chứng nhận hợp quy khôi phục hiệu lực giấy chứng nhận theo quy định.

3. Theo Cục Hải quan Thành phố, trong năm 2016 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa VLXD, khoáng sản để sản xuất VLXD là 286.412.036.640 đồng; kim ngạch nhập khẩu là 488.049.644.239 USD; các chính sách về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa liên quan đến VLXD không có thay đổi.

Ông Đặng Thái Thiện – Phó Trưởng phòng Giám sát Quản lý, Cục Hải quan Thành phố trao đổi một số thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, các chính sách về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa VLXD.

Hội nghị cũng đã thống nhất thực hiện một số nội dung trong quá trình chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa VLXD tại Thành phố Hồ Chí Minh (việc thể hiện thông tin trên giấy chứng nhận hợp quy; kiểm tra ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy phù hợp thời gian hợp đồng thuê sản xuất, gia công của các doanh nghiệp; hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành); góp ý dự thảo quy chuẩn QCVN 16:2016/BXD thay thế cho QCVN 16:2014/BXD; triển khai, phổ biến các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản mới ban hành trong năm 2016 liên quan đến lĩnh vực VLXD; thảo luận phương hướng phối hợp thực hiện năm 2017. Đồng thời, thông qua Hội nghị, đại diện các đơn vị đã báo cáo những khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động chứng nhận và có những kiến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước sát với thực tiễn hoạt động.

 

 

 

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Sau buổi thảo luận, Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam giới thiệu về quá trình thành lập và hoạt động của Phân viện, trao đổi kinh nghiệm về cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị thử nghiệm phục vụ công tác chứng nhận của đơn vị.

Ông Mai Ngọc Tâm – Viện phó Viện Vật liệu xây dựng, Giám đốc Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam, giới thiệu về quá trình thành lập và hoạt động của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam 

Đại biểu tham quan cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ công tác chứng nhận của Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam

Qua Hội nghị, Sở Xây dựng đã tổng hợp những khó khăn, bất cập, kiến nghị của các đơn vị, có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện trong lĩnh vực VLXD để các tổ chức, cá nhân và Sở Xây dựng địa phương có cơ sở thống nhất thực hiện./. 

Nguyễn Thị Huyền Hân       

PHÒNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/