Số lượt truy cập
21441242
Tin nổi bật
Sở Xây dựng họp báo định kỳ đầu năm 2018 (27/3/2018 10:51)

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BXD ngày 10/01/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2018.

Chiều ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng tổ chức họp báo định kỳ đầu năm 2018, cung cấp các thông tin về nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu của Sở Xây dựng năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Xây dựng

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị”, giai đoạn 2016 - 2020; Đồng thời tổ chức sơ kết 2,5 năm thực hiện Chương trình này.

2. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình, với yêu cầu “Không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực”; lấy sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công việc. Trọng tâm là: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Tổng kết thực tiễn, để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện chính thức cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng; theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, trên cơ sở đó, tiếp tục tổng kết thực tiễn để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định phù hợp với tình hình thực tế.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua và Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các nội dung, gồm:

- Chương trình Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quy định diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

5. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, Thanh tra viên, nhân viên Thanh tra xây dựng.

6. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có 20% nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ cho Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị”, giai đoạn 2016-2020.

7. Nâng cao nâng lực quản lý nhà ở chung cư, có giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần lành mạnh hóa các quan hệ trong quản lý, vận hành nhà chung cư, hạn chế phát sinh tranh chấp phức tạp.

8. Khởi công xây dựng Trường Trung cấp Xây dựng trong quý I năm 2018; Tổ chức thi công đúng tiến độ theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

9. Tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng trong Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác tái định cư.

10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đặc biệc là công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng.

8 chỉ tiêu chủ yếu của Sở Xây dựng năm 2018

1. Di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 1.482 hộ dân đang sống trên và ven kênh, rạch bằng nguồn vốn ngân sách gồm 10 dự án [1] (07 dự án đã được ghi vốn bồi thường và 03 dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư) tổng kinh phí được ghi vốn bồi thường là 4.494,3 tỷ đồng (Phụ lục 1).

2. Phát triển thêm 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn Thành phố là 169,82 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân là 19,1 m2/người.

3. Hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư đối với 13 chung cư cấp D còn lại để triển khai công tác bồi thường và di dời (đính kèm Phụ lục 2). Hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư đối với cụm chung cư Ngô Gia Tự (22 lô), Quận 10, theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

4. Tháo dỡ 07 chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, đã được kiểm định cấp D [2], với diện tích tháo dỡ là 22.315 m2 sàn xây dựng; hoàn thành tháo dỡ 03 chung cư với tổng quy mô 19.476 m2 sàn xây dựng (đính kèm Phụ lục 3); xây dựng hoàn thành chung cư Nguyễn Kim (Khu B), với 756 căn hộ, 63.698m2 sàn xây dựng.

5. Khởi công xây dựng chung cư mới thay thế 07 chung cư cũ, gồm: 02 chung cư cấp D với tổng quy mô 29.000 m2 sàn xây dựng, 180 căn hộ; 05 chung cư với tổng quy mô 258.157m2 sàn xây dựng, 3.258 căn hộ (đính kèm Phụ lục 4).

6. Phát triển thêm khoảng 2.220 chỗ ở cho công nhân, với khoảng 32.856m2 sàn xây dựng; 6.404 căn hộ nhà ở xã hội, với 674.425m2 sàn xây dựng, phục vụ cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Chương trình di dời nhà trên và ven kênh, rạch.

7. 100% công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định.

8. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 97%. 

-----------

([1]) 07 dự án đã được ghi vốn bồi thường đợt 1 năm 2018, quy mô 664 căn, tổng kinh phí được ghi vốn bồi thường 1.230 tỷ đồng (Phụ lục 1A).

03 dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư, quy mô 818 căn, tổng kinh phí được ghi vốn bồi thường là 1.611,1 tỷ đồng (Phụ lục 1B).

([2]) 07 chung cư gồm: chung cư 128 Hai Bà Trưng, Quận 1; chung cư 11 Võ Văn Tần, Quận 3; chung cư 6Bis Nguyễn Tất Thành, Quận 4; chung cư 440 Trần Hưng Đạo B, Quận 5; chung cư 43 Bình Tây, chung cư 119B Tân Hòa Đông, Quận 6; chung cư 765 Bến Bình Đông, Quận 8.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/