Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Cấp phép xây dựng
Lĩnh vực Nhà ở
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/